Zarejestruj się jako odwiedzający

Zarejestruj się i odbierz darmowy bilet na Warsaw Opti Expo 2020. Po rejestracji na podany przez Ciebie adres e-mail wyślemy Twój unikalny kod QR, który umożliwi Ci bezpłatne uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Optyki, Optometrii i Okulistyki Warsaw Opti Expo 2020. Do zobaczenia na miejscu!

UWAGA!
Do BEZPŁATNEGO WSTĘPU na targi upoważnione są wyłącznie osoby zawodowo związane z branżą optyczną, optometryczną i okulistyczną.

Sprawdź, czy kwalifikujesz się do bezpłatnego wejścia na targi

Organizator zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za wejście (100 zł brutto) od osób, które nie znajdują się na liście uprawnionych do bezpłatnego wejścia m.in.: reprezentujących banki, firmy ubezpieczeniowe, leasingowe i finansowe, firmy transportowe i logistyczne, kancelarie prawne, operatorów telefonii komórkowej i stacjonarnej, agencje consultingowe, reklamowe, marketingowe, public relations, drukarnie i inne. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu bez podania przyczyny. Wypełnij formularz rejestracyjny dla każdego uczestnika osobno. Po wypełnieniu formularza otrzymasz potwierdzenie rejestracji przez e-mail.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z rejestracją prosimy o kontakt [email protected]

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub b ww. Rozporządzenia w celach wskazanych w treści ww. zgód. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody i będą podlegały okresowemu przeglądowi co 2 lata. Pani/a dane osobowe mogą być przekazane osobom trzecim, które przetwarzają dane osobowe w imieniu PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. na podstawie umów powierzenia tj. usługi IT, podmioty świadczące usługi marketingowe, podmioty przetwarzające dane w celu dochodzenia roszczeń i windykacji lub innych. Ma Pan/i możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia, przeniesienia danych oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację, wniesienia sprzeciwu oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie podlegają profilowaniu tj. automatycznemu podejmowaniu decyzji. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: [email protected]